Bli uppringd

Nyheter 2018

Värmedirekt Växer 2018!
Ett installationsbolag för privatpersoner och företag.
Värmedirekt är certifierad med kategori 1.

Områden vi täcker idag:
 • Västa Götaland
 • Skåne

Tillverkade för Svenskt klimat

Värmepumpar byggda för Nordiskt klimat från fabrik.

Driftsäkra ner till:
-30° C
Läs mer...

GDPR/Dataskyddsförordningen

General Data Protection Regulation I vårt kundregister registreras uppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen vilken ofta benämns med den engelska förkortningen GDPR.

I det fall du anlitar oss för service och underhåll av din kyl/värmeanläggning kommer följande personuppgifter sparas i vårt kundregister. Namn, Adress, Postadress, Personnummer, Telefonnummer, Mailadress och Fastighetsbeteckning.

De sparade uppgifterna har som syfte att underlätta vid framtida kontakter, exempelvis felavhjälpande service samt att kunna uppfylla vårt åtagande vid garantiärenden och avtalsservice. Vi behandlar uppgifterna konfidentiellt vilket innebär att de endast kommer finnas tillgängliga för anställda i bolaget vid de tillfällen de behöver dessa i sin yrkesutövning.

Uppgifterna kommer ej distribueras, upplåtas eller säljas till tredje part.

Insamlade uppgifter sparas under utrustningens tekniska livslängd eller tills vi får kännedom om att berörd fastighet bytt ägare. Du har när som helst rättighet till att kontakta oss och begära registerutdrag på dig själv.

Vill du få ytterligare information om vilka uppgifter vi har om dig och din värmepump kontaktar du oss på Värmedirekt på mail eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du under kontakta oss på vår hemsida.

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen finns all information på datainspektionens webbplats,
https://www.datainspektionen.se/
 • Navigation
 •  
 • Hem
 • Akut utryckning
 • Installation
 • Service
 • Garantier
 • Om oss
 • Kontakta oss
 • Våra Tjänster
 •  
 • Installationer av:
 • Luft-luft Värmepumpar
 • Luft-vatten Värmepumpar

 • Service av:
 • Luft-luft Värmepumpar
 • Luft-vatten Värmepumpar

 • Felsökning av:
 • Luft-luft Värmepumpar
 • Luft-vatten Värmepumpar
 • Varumärken vi arbetar med
 •  
 • CTC
 • Fujitsu
 • Mitsubishi
 • Panasonic
 • Nibe